FORGOT YOUR DETAILS?

Toàn Cầu Visa không phải là cơ quan ủy quyền hay đại diện của Đại sứ quán / Lãnh sự quán. Chi phí khách hàng tự nộp đơn xin visa tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán sẽ thấp hơn chi phí khi sử dụng dịch vụ của Toàn Cầu Visa. Toàn Cầu Visa là đơn vị độc lập, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm tăng xác suất đạt visa của khách hàng.

TOP
Read previous post:
4 NGUYÊN NHÂN LÀM RỚT HỒ SƠ BẢO LÃNH DIỆN VỢ/CHỒNG, HÔN THÊ/HÔN PHU

Vì sao viên chức LSQ từ chối cấp visa định cư Mỹ cho đương đơn trong hồ sơ bảo lãnh...

Close
// clickyWeb Statistics